Server Based Computing

Wanneer is SBC voor mijn organisatie interessant?

  1. Inleiding
  2. Wanneer is SBC voor mijn organisatie interessant?
  3. Effecten van SBC op automatiseringskosten

1. Inleiding

Server based computing (afgekort SBC) is een netwerktechnologie die ervoor zorgt dat alle gegevens en programma’s die u in uw organisatie gebruikt, voor 100% worden geïnstalleerd op één of meerdere centraal opgestelde servers. Werkstations bevatten niet langer programma’s of gegevens van gebruikers en werken alleen nog als communicatiemiddel. De uitwisseling van gegevens tussen de server en de werkstations is minimaal doordat er alleen nog maar beeldscherminformatie, toetsenbordaanslagen en muiskliks worden uitgewisseld. Kortom uw gebruiker ervaart alle voordelen van werken met een netwerk terwijl de toepassing van server based computing ertoe leidt dat de hieronder genoemde strategische voordelen binnen handbereik komen.


2. Wanneer is SBC voor mijn organisatie interessant?

2.1. Nieuwe applicaties snel beschikbaar door effectiever beheer

Doordat bij SBC alle gegevens en programma’s centraal zijn geïnstalleerd, wordt het onderhoud en het beheer van apparatuur, programma’s en gegevens eenvoudiger. Beheerders hoeven niet meer op elk werkstation werkzaamheden uit te voeren. Dit concept is daarom bijzonder aantrekkelijk als het in uw organisatie noodzakelijk is om veel en vaak updates toe te passen van software en gegevens. Of als nieuwe software in een zo kort mogelijke tijd voor alle gebruikers beschikbaar moet zijn. Met SBC wordt het mogelijk eenmalig een installatie uit te voeren waarna de gebruikers direct de nieuwe applicatie kunnen gebruiken. Daarom spreken we bij SBC niet langer van installeren, maar van publiceren. Zodra applicaties en/of gegevens zijn geïnstalleerd, kan iedereen daar toegang tot krijgen en daar vervolgens gebruik van maken.

2.2. Applicaties en gegevens overal binnen handbereik

Met SBC maakt de fysieke locatie van de werkplek niet veel meer uit. De gegevens die beschikbaar zijn in uw bedrijfsnetwerk kunnen relatief eenvoudig buiten uw netwerk worden gebruikt. Een voorbeeld hiervan is de vertegenwoordiger die aan het einde van de werkdag vanuit huis zijn bezoekrapporten invult. Of een medewerker van de administratie die één dag per week vanuit huis werkt. U kunt op afstand werken door op het netwerk in te bellen of door contact te maken via het Internet. Welke vorm u kiest, server based computing legt de basis voor telewerken en voor al die andere situaties waarin bedrijfsgegevens buiten de muren van het bedrijf gebruikt dienen te worden.

2.3. Een extra bedrijfsvestiging zonder een extra netwerk

De groei van uw bedrijf gaat altijd sneller dan de beschikbaarheid van de ondersteunende hulpmiddelen voor uw medewerkers. Server based computing is de ideale technologie om medewerkers in een andere vestiging tijdelijk of permanent gebruik te laten maken van de applicaties en gegevens van het moederbedrijf. Door dit te doen, blijft de eenduidigheid in het gebruik van applicaties en gegevens binnen uw bedrijf gehandhaafd. Bovendien kunnen de medewerkers in elke vestiging gebruik maken van hun eigen gebruikersomgeving inclusief eigen gebruikersdata.

2.4. De nieuwste software op de oudste pc: bestaande pc's langer bruikbaar

Bij server based computing hoeven gegevens niet of nauwelijks over het netwerk te worden getransporteerd. De werkstations hoeven dan ook geen gegevens te verwerken. Daarom zijn bij de toepassing van SBC de technische eisen aan de werkstations minimaal. Uw werkstations kunnen veel langer mee dan voorheen omdat u bij de introductie van nieuwere, zwaardere software niet direct hoeft over te gaan tot upgrade van de pc’s. Op deze manier wordt de levensduur van de bestaande personal computers aanzienlijk verlengd en voorkomt u investeringen.

2.5. Meer zicht op de kosten van uw ICT-infrastructuur

Met SBC kan het beheer van uw netwerk efficiënter. Doordat applicaties en gegevens op één plek worden geëxploiteerd, ontstaan er betere mogelijkheden voor beheer, toegangsverlening en beveiliging.

De laatste jaren worden de kosten van de inzet van automatiseringsmiddelen bestudeerd in ‘total cost of ownership’-analyses (TCO). Dergelijke studies proberen de integrale kosten van de aanschaf, het beheer en het gebruik van IT-middelen voor organisaties in kaart te brengen en te analyseren. Een vaak voorkomend onderwerp van studie is het effect van de toepassing van server based computing op de automatiseringskosten van organisaties.

3. Effecten van SBC op automatiseringskosten

3.1 De uitkomst van TCO studies

TCO-studies tonen aan dat de toepassing van server based computing:

  • leidt tot een verschuiving van investeringen in apparatuur voor de eindgebruikers zoals personal computers naar investeringen in centrale netwerkapparatuur (zoals servers); per saldo wordt er bespaard op investeringen in hardware;
  • leidt tot een toename van de investeringen in software;
  • leidt tot een significante besparing op beheerkosten;
  • leidt tot een significante besparing op ‘foutkosten’ zoals productieverlies als gevolg van uitval van automatiseringsfacileiten; overigens is deze categorie besparingen niet onbetwist: doordat organisaties nauwelijks of geen zicht hebben in dit soort foutkosten komt het weinig geloofwaardig over dat TCO-studies als gevolg van de toepassing van server based computing flinke besparingen laten zien.

3.2. Conclusie

Concluderend kan worden gesteld dat TCO-studies aantonen dat de toepassing van server based computing kan leiden tot een besparing van minimaal 20 procent op de integrale kosten van automatiseringshulpmiddelen. Deze berekeningen hebben doorgaans betrekking op grote organisaties met uitgebreide IT-voorzieningen en dus uitgebreide IT-kosten. Ook voor kleinere organisaties kan de toepassing van server based computing tot interessante resultaten leiden. Resultaten kunnen worden aangetoond door een TCO-studie op maat uit te voeren.


Dit artikel downloaden


In de rubriek
 ' Server based Computing - SBC
vindt u meer artikelen over dit onderwerp.