De Citrix-killer

Inhoudsopgave

  1. Inleiding
  2. Server Based Computing
  3. De uitwerking

1. Inleiding

De marktleider IBM en Microsoft hebben intussen begrepen, dat willen ze marktleider blijven, ze de meest volwassen diensten moeten leveren, waarmee wereldstandaards neergezet kunnen worden (zie Zin en onzin van wereldstandaards). Omdat op basis van wereldstandaards aanzienlijke besparingen gerealiseerd kunnen worden op de ICT-infrastructuur (zie: ICT: van moeilijkheden naar mogelijkheden), zien we dat leveranciers in hoog tempo aansluiting zoeken bij deze standaards en ervoor zorgen dat hun oplossingen erin passen en erop aansluiten. Het gevolg daarvan is dat er functionele brokjes software (Web Services) worden ontwikkeld met een portal (bijvoorbeeld de Sharepoint Portal Server) als mediator/ontsluiter.
Dit maakt de weg open naar weer een slanke desktop met een zware centrale server (het mainframe) als ‘service’ naar de gebruiker. Internet Explorer speelt daarbij een zeer dominante rol. Zowel vanuit functioneel perspectief als vanuit financieel oogpunt is het te verwachten dat binnen 4 jaar IE (alleen Internet Explorer en een verbinding (LAN/WAN/ADSL/Kabel/Internet/UMTS)) de huidige Windows en Linux platformen heeft verdrongen. U hoeft daarop niet te wachten: het is vandaag al mogelijk.

2. Server Based Computing

Citrix heeft in de afgelopen jaren de toon gezet voor het 'thin client'-concept. Visionair als zij enkele jaren geleden waren, zijn zij nu weer ingehaald door zowel IBM als Microsoft met hun nieuwe Windows 2003.
Er is reeds genoeg geschreven over de voor- en nadelen van SBC. Dat dit concept de basis wordt voor het werken met ICT is evident. Op de nieuwe devices is eenvoudigweg noch plek, noch resources, noch (batterij-)energie(!) beschikbaar om de ‘vette’ systemen waarvan af we op dit moment werken, te evenaren. Omdat Citrix echter nog veel tekortkomingen heeft, zijn er nog veel bedrijven die deze ontwikkelingen hebben laten passeren.
Nieuwe devices? Ja, veel nieuwe devices, misschien niet nu maar in ieder geval voor de informatiewerkers over 5 jaar. En in de wat verdere toekomst: een device dat de ultieme interface zal hebben: de menselijke communicatie met onze stem: SBC in zijn pure vorm.
Er is iets basaals aan die ontwikkeling: we gaan van actie naar reactie. Is het nu nog zo dat ik mijn device moet opstarten, dat ik mijn applicatie moet kiezen, dat ik mijn data daar uit moet gaan halen of opslaan - met andere woorden: ik ben er voor het systeem - in de naaste toekomst is het systeem er voor mij, reageert op mij.
Dat zal het einde van Citrix betekenen. Citrix gaat uit van applicaties. En die applicaties hebben gebruikers nodig. En die applicaties hebben ontsluiting nodig. En die applicaties hebben organisatie nodig. Kortom, Citrix is in feite niet opgezet om te voldoen aan toekomstige behoeften (zie ook Citrix niet meer van deze tijd).

3. De uitwerking

De Sharepoint Portal Server gaat als enig geïntegreerd portal conform de nieuwe standaard uit van de gebruiker. Internet Explorer met een kleine plug-in stelt de beheerder van het portal in staat om in een handomdraai een webpart (dedicated Sharepoint Portal Server Webservice) te implementeren.
Het portal is dan uw enige en eigen entree: het wacht op u, weet wie u bent en reageert op u. Het ontsluit voor u: kennis, documenten, office, outlook, en alle bedrijfsapplicaties die u worden toegestaan. U heeft alleen met Internet Explorer en een verbinding nodig op uw PC, PDA of welke device u ook gebruikt.

3.1 Wat u nodig heeft

  1. Voor 1 seat Citrix koopt u Core CAL van Microsoft (Microsoft Windows® Server, Microsoft Exchange Server, Microsoft Systems Management Server, and Microsoft SharePoint™ Portal Server) waarmee u wel en volledig gaat aansluiten op de nieuwe standaard infrastructuur.
  2. Op uw device geen documenten, geen kennisbronnen, geen versiebeheer op informatie, geen goedkeuringsroutines. Het portal stelt u in staat dit alles te gebruiken vanaf de server. Daarnaast is uw portal uitgerust met webparts (de meeste webparts hebben een enorme brok functionaliteit te bieden en kosten gemiddeld eenmalig €500 per webpart, zie ook: http://www.microsoft.com/sharepoint/server/downloads/webparts/applications.asp). Aan u de keus.
  3. Er is een webpart "Triple A Connected" die het voor u mogelijk maakt om op dezelfde manier als Citrix gebruik te maken van uw applicaties(zie ook: http://www.microsoft.com/sharepoint/server/downloads/webparts/tools.asp).
    Het webpart wordt gedistribueerd door The Triple A Company.
    Alleen Internet Explorer en een verbinding en u komt bij al uw kennisbronnen, documenten EN uw backoffice applicaties. Anyime, Anyplace, Anytime, Anywhere (TRIPLE A)

3.2 Kostenvergelijking

Het volgende plaatje geeft een kostenvergelijking tussen Citrix en de "Triple A Connected"-oplossing, waarbij duidelijk wordt dat het voordeel bij meer gebruikers steeds hoger wordt.

Share.point.as.Thin.client

Als u nog een keus moet maken dan kunnen wij samen met u bepalen welke kostenbesparingen er voor u mogelijk zijn (zie dienst: Opstellen plan SBC)


Dit artikel downloaden


In de rubriek
 ' Server based Computing - SBC
vindt u meer artikelen over dit onderwerp.