Business Issues kennisbanken

Effectieve acquisitie via internet

Internet Pull Marketing

Business Issues is in 2001 gestart met Internet Pull Marketing. Met deze vorm van Pull Marketing is het mogelijk om via portals gekwalificeerde, warme leads te genereren tegen relatief lage kosten.

In de backoffice worden de nodige controles uitgevoerd en vindt ook het belangrijke verrijken van gegevens plaats. Daardoor kunnen we niet alleen geclassificeerde en gekwalificeerde leads leveren maar ook precies laten zien welke doelgroep men met de specifieke content bereikt en in welke mate (aantallen, intensiteit, tijdstippen). De deelnemende partners krijgen met Internet Pull Marketing dus een directe terugkoppeling van hun doelgroepbereik.

Met name bedrijven met innovatieve producten en diensten en bedrijven met producten en diensten met onderscheidend vermogen kunnen profiteren van Internet Pull Marketing. Zij kunnen met dit alternatieve acquisitiekanaal kwalitatieve leads genereren, concurreren in een verzadigde markt en optimaal gebruik maken van de huidige marktontwikkelingen.

Contactgegevens:

Business Issues
Postbus 10473
7301 GL Apeldoorn

Telefoon: 055 355 01 55
Fax: 084 713 68 60
E-mail: info@businessissues.nl