Telecheck: Pay per Savings, Pay for Performance, Tarieven

Inhoudsopgave

 1. Inleiding
 2. Pay per Savings
 3. Pay for Performance
 4. Advies- en begeleidingstarieven

1. Inleiding

In dit artikel bespreken wij de financiële componenten “Pay per Savings” en “Pay for Performance” in het kader van de dienst TeleCheck van Vertigo ICT en worden de tarieven weergegeven die in rekening gebracht worden voor advies en begeleiding.

1.1  Doelgroep

Deze dienst is bedoeld voor bedrijven en overheidsinstellingen in Nederland die direct willen besparen op de kosten gerelateerd aan telecommunicatie, of een rapport willen hebben dat mogelijke besparingen aantoont voor verdere besluitvorming, met behoud van kwaliteit en continuïteit.

1.2  De TeleCheck

Met de TeleCheck bieden wij  u een dienst waarmee uw huidige situatie m.b.t. de telefonie geïnventariseerd wordt, en u advies krijgt over mogelijke kostenreducties op abonnement-, belkosten en servicekosten zonder risico’s op het gebied van kwaliteit en continuïteit. Hierbij wordt een vergelijking gemaakt tussen KPN en enkele alternatieve leveranciers voor de zakelijke markt. Wij begeleiden u eveneens bij de overstap naar een andere leverancier.
Meer informatie over deze dienst kunt u lezen in het artikel Besparing van 25 - 60% op uw huidige telecomkosten.

2. Pay per Savings

In de TeleCheck is alles gericht op het besparen van kosten. Een deel van onze beloning willen wij dan ook af laten hangen van de besparingen die wij voor u kunnen realiseren. Hiervoor hebben wij de financiële component “Pay per Savings” ingevoerd als onderdeel van de beloningsstructuur voor onze werkzaamheden.

U betaald een vast percentage van 10% over de door ons berekende besparing die per jaar gerealiseerd wordt na de uitvoering van ons advies.

3. Pay for Performance

Omdat er in alle berekeningen onzekerheden schuilen, vinden wij het van belang dat bij het niet behalen van de voorgespiegelde besparingen u niet de volledige ‘Pay per Savings’ component betaalt. 40% van de component ‘Pay per Savings’ vormt de component ‘Pay for Performance’. Dit percentage betaalt u pas als na een half jaar blijkt dat u daadwerkelijk die besparingen realiseert die u door ons voorgespiegeld zijn. Worden de besparingen niet gerealiseerd, dan hoeft u deze laatste 40% van de component “Pay for Savings’ niet te voldoen.

Gedurende betreffende periode van een half jaar na oplevering van de diensten en producten doen wij er alles aan om er voor te zorgen dat alle componenten optimaal functioneren en tot de gewenste besparing leiden.

U kunt zelf ervaren wat uw besparingsmogelijkheden zijn door ons uit te nodigen voor de TeleCheck Intake.

4. Advies- en begeleidingstarieven

De TeleCheck kent een aantal fasen. In het artikel Aanpak TeleCheck wordt dit verder uiteengezet. Deze fasen zijn:

 • De TeleCheck Intake;
 • Het TeleCheck Advies;
 • De TeleCheck Implementatie.

De tarieven voor deze fasen zijn uiteengezet in het vervolg van dit artikel.

4.1 De TeleCheck Intake

De TeleCheck Intake bestaat uit de TeleCheck Survey en een daarop volgend intakegesprek. De survey wordt u vooraf toegestuurd en dient uiterlijk een week voor het intakegesprek ingevuld geretourneerd te worden.

De TeleCheck Intake is gratis, mits de TeleCheck Survey volgens de gestelde termijn vooraf door ons ontvangen is. Is dit niet het geval dan betaald u een tarief van € 200,-.

4.2 Het TeleCheck Advies

Voor wat betreft het TeleCheck Advies zijn er twee mogelijke scenario’s:

 • Het TeleCheck Advies is gratis;
 • Het TeleCheck Advies wordt tegen een overeengekomen vast tarief uitgevoerd.

Gratis TeleCheck Advies

In het intakegesprek geven wij een indicatie af van de te realiseren besparingen en de ROI-termijn op basis van de door u verstrekte informatie. In het TeleCheck Advies wordt duidelijk of deze indicatie daadwerkelijk te realiseren is of niet. Geeft u gedurende het intakegesprek aan dat u tot implementatie zal overgaan mits blijkt dat deze indicaties realistisch zijn, dan is het TeleCheck Advies gratis.

Mocht u ondanks de haalbaarheid van de indicaties uiteindelijk niet tot uitvoering van het TeleCheck Advies overgaan, dan wordt alsnog een tarief in rekening gebracht voor het uitbrengen van het TeleCheck Advies. Gedurende het intakegesprek wordt dit tarief met u overeen gekomen.

TeleCheck tegen vast tarief

Het TeleCheck Advies wordt uitgevoerd tegen een tijdens de TeleCheck Intake vooraf overeengekomen tarief indien u:

 • geen commitment tot implementatie van het TeleCheck Advies wenst af te geven, bij het behalen van de indicaties m.b.t. te realiseren besparingen en ROI-termijn;
 • het TeleCheck Advies uitgebracht wilt hebben als basis voor een investeringsbeslissing op (middel)lange termijn.

4.3  De TeleCheck Implementatie

Voor de begeleiding van aanvraag en implementatie van de diverse onderdelen van het TeleCheck Advies wordt gewerkt met een vast tarief. Voor u is dus vooraf duidelijk welke kosten met de implementatie gemoeid zijn. De aanbieding van het vaste tarief is een onderdeel van het TeleCheck Advies.


Dit artikel downloaden


In de rubriek
 ' Besparing telecomkosten
vindt u meer artikelen over dit onderwerp.