Applicatie integratie EAI

Integratie Architecturen

Om van business eis tot integratie oplossing te komen, is het noodzakelijk om los van leveranciers en beschikbare ICT middelen een ontwerp te kunnen maken. Leveranciers kunnen dan concurrerende offertes uitbrengen om het ontwerp te realiseren. Een handleiding om te komen tot een goed ontwerp, waar alle eisen in verwerkt zijn, op de juiste manier.

Aanpak Applicatie-integratie bij webintegratie van een bestaande dienst

Alle huidige business-ontwikkelingen hebben als implicatie applicatie-integratie; de ontwikkeling van nieuwe systemen vindt zelden stand alone plaats; de nieuwe applicaties moeten vrijwel altijd integreren met de bestaande ICT applicatie-infrastructuur. In deze case wordt geschetst hoe u voorkomt dat uw organisatie te maken krijgt met een onbeheerbare niet te ontwarren kluwen systeemkoppelingen. Als case voor de aanpak van applicatie-integratie nemen we het voorbeeld van de offerte-verstrekking en het afsluiten van verzekeringsproducten via meerdere nieuwe kanalen c.q. media. De geschetste aanpak van de structurele applicatie-integratie voor businessontwikkelingen biedt enorme besparingen op de relatieve hoge kosten voor ICT-ontwikkelings en -beheer.

Integratie van systemen tot een informatie snelweg

De informatiesnelweg: integratie van bestaande systemen en applicaties met nieuwe CRM applicaties of andere webapplicaties kan nu geheel gerealiseerd worden met standaard software, zodat duur maatwerk overbodig is.

B2B communicatie met EDI

Tussen leveranciers en afnemers kan de stapel papier die moet worden verwerkt behoorlijk oplopen. Automatisering van het order- en factureringsproces kan op verschillende manieren. Op basis van EDI zijn er voor verschillende branches uitgewerkte scenario's beschikbaar. Deze "scenario's" beschrijven hoe het berichtenverkeer de gebruikelijke manier van zakendoen in de branches optimaal ondersteunt. Voor XML zijn de zaken nog niet zover uitgewerkt.

Proof of Concept – Integratie-architectuur voor EAI

Als men in een organisatie overtuigd is geraakt van de voordelen van gestructureerde applicatie-integratie (Enterprise Applicatie Integratie - EAI) of Business to Business Integratie (B2B Integratie), ontstaat doorgaans de behoefte om de meerwaarde van EAI voor de organisatie te toetsen. Daarmee kan men het engagement inschatten en de risico’s voor de organisatie tot een minimum beperken. In dit artikel wordt ingegaan op de Proof of Concept als het middel bij uitstek om de meerwaarde te toetsen alvorens men tot invoering overgaat.