Contract management ICT/SLA

Welke ICT-leverancier kunt u nog vertrouwen?

In het verleden heeft de ICT-branche al geen goede naam opgebouwd. Tijdens zwaar weer zien we dat veel ICT-bedrijven gaan stunten met prijzen die ze niet kunnen waarmaken en werk aannemen, dat ze niet beheersen. Voor u als klant een kans en een bedreiging.

Onafhankelijk ICT-advies nog wel van deze tijd

Veel bureaus hebben zich in de afgelopen decennia geprofileerd als onafhankelijk. In de praktijk blijkt echter, dat ze tientallen samenwerkingsverbanden hebben met partners en wat erger is, dat ze dienen als businessgenerator voor de operationele units van het eigen bureau. Wat moet die onafhankelijkheid inhouden, hoe kunt u dit toetsen en op welke wijze kunt u dit dan wel aanpakken.

Besparingen door gebruik van professionele SLA`s

Bij het opstellen van een SLA wordt vaak gebruik gemaakt van standaard Service Level Agreements. Door het kiezen van een verkeerde insteek echter kan een gewenste besparing al snel omslaan in ongewenste extra uitgaven. Het probleem en de kosten van een SLA zitten namelijk niet in het opstellen van het SLA, maar in de naleving ervan. Dit artikel maakt duidelijk dat door het op maat maken van een SLA en het daarbij weglaten van overbodige delen, vaak tientallen procenten kunnen worden bespaard.

ICT-contracten:Bron van ellende

In de praktijk blijkt vaak achteraf dat een ogenschijnlijk goed contract bij confrontatie niet voldoet aan de behoefte van zowel de klant als de leverancier. Veel praktijkvoorbeelden van wat er fout gaat.

Contracten en SLAs afsluiten met ICT- leveranciers

Dat ICT-contracten en service level agreements vaak geen weergave zijn van de afspraken en verwachtingen blijkt meestal pas als het misgaat. De standaards die hiervoor zijn, dekken vaak alleen het belang af van een van de partijen, en dat terwijl de oplossing het best rendeert als beide partijen willen samenwerken binnen de afgesproken overeenkomst. In dit artikel eeen aanpak voor deze problematiek, om te komen tot een werkelijke win-win situatie.

Contract generator voor het opstellen van uw contracten

Omdat steeds meer dienstverlening wordt afgerekend op de geleverde prestaties, worden contracten steeds belangrijker, zowel in het offertetraject als achteraf. In dit artikel leest u hoe u met de contractgenerator snel evenwichtige en juridisch correcte contracten kunt specificeren en laten opstellen.

Dertig manieren waarop u getild kunt worden door uw ICT-leverancier

Veel ICT-leveranciers hebben grote ervaring opgedaan met het zo winstgevend mogelijk inzetten van hun mensen en middelen en het voorkomen van leegloop. Regelmatig wordt door ICT-leveranciers deze trucendoos toegepast. In dit artikel een grote reeks voorbeelden.

Verantwoordelijkheid nemen als opdrachtgever

U bent er uiteraard niet alleen als u zegt, dat ICT niet uw core business is en dat ICT de verantwoordelijkheid is van uw leverancier. Het is uw verantwoordelijkheid, dat uw leverancier u het ICT-bedrijfmiddel levert, dat u nodig hebt. Hiervoor is het nodig, dat u de juiste beslissingen neemt en het is dus uw verantwoordelijkheid dat de beslissingsvoorbereiding datgene oplevert, waarop u kunt beslissen.

Opzetten van interne ICT-contracten

Steeds vaker zien we dat binnen organisaties contracten opgesteld worden tussen de gebruikers en de interne ICT-dienstverlener. In de praktijk blijkt dat deze contracten meestal slechts leiden tot meer bureaucratie en minder service. In dit artikel een aanpak en een aantal best practices, die wel tot een betere samenwerking en service leiden.

Moet ik dit ICT-contract wel accepteren?

Bij de inkoop van ICT-producten en -diensten dient de gebruiker zich steeds af te vragen of het door de leverancier opgestelde contract wel geaccepteerd mag worden. De belangen van de leverancier staan veelal lijnrecht tegenover de belangen van de gebruiker. En doordat veel gebruikers steeds meer kennis hebben verworven, is het voor ICT-leveranciers zaak om hun mensen en middelen zo winstgevend mogelijk in te zetten. Hoe dien je zon contract te beoordelen en welke valkuilen zitten in dit proces.

Kan het ook zonder de rechter?

Welke mogelijkheden zijn er als u er niet samen met uw ICT-leverancier uitkomt, zonder dat u hiervoor direct naar de rechter moet.

Checklist Service Level Agreement

Deze checklist kan dienstdoen als leidraad bij het opstellen van een SLA. Een standaard SLA, die altijd bruikbaar is zonder dat aanpassingen noodzakelijk zijn, bestaat niet. In deze checklist is derhalve wel aangegeven welke onderdelen aandacht behoeven, maar die zijn niet uitgewerkt in een kant en klaar contract.

Workshop Het verbeteren van uw SLA

Vaak bevatten SLA's veel bepalingen waar zowel de aanbieder als de afnemer niet om gevraagd heeft en waar uiteraard wel kosten mee gemoeid zijn. Deze workshop is gericht op betrokkenen bij het opstellen en afsluiten van SLA's, in het geval aanbieder en afnemer tot hetzelfde bedrijf behoren. Juist in dat soort situaties worden door SLA's vaak onnodig veel kosten gemaakt en blijven cruciale eisen van de business en gebruikers onbenoemd.

Dienst: Beoordelen ICT-contract

Een aanbod om tegen een vast bedrag uw ICT-contracten te later beoordelen.

Dienst: Scan ICT-contract

Een aanbod om tegen een vast bedrag een scan van uw ICT-contracten te later uitvoeren. Resultaat van deze scan is dat u een globaal beeld van de kwaliteit van het ICT-contract krijgt.

  ICT Consultancy Nederland