CRM implementatie

De meeste artikelen in deze rubriek zijn intussen drie jaar oud. Voor meer up-to-date inzichten en best practices verwijzen we graag naar de rubriek CRM en marktbewerking op Marketing Issues.


CRM zonder strategische vergezichten

Wie geld aan CRM wil gaan verdienen zal moeten focussen op de markt en op marktbewerking. De CRM-omgevingen die de afgelopen jaren zijn geďmplementeerd met een interne- en/ of een systeemfocus liggen momenteel te verstoffen in de kast of zijn verworden tot een hele dure digitale kaartenbak.

Eindelijk geld verdienen met CRM

De essentie van geld verdienen aan CRM is dat de gehele implementatie en het gebruik van CRM dient gericht te zijn op het creëren van meerwaarde. Oftewel CRM dient ingezet te worden om of meer klanten te krijgen, maar nog liever om meer winstgevende klanten te krijgen.

Doel-Middel methode als aanpak

Doel of middel? Het lijkt een nuance, maar bij CRM (Customer Relationship Management) implementaties is dit wel het verschil tussen succes en falen. Tussen geld verdienen met CRM of CRM als dure kaartenbak.

De rol van marketing binnen CRM

Een CRM project moet snel tot resultaat leiden en moet snel in de dagelijkse operatie kunnen worden opgenomen. CRM moet echter niet als project worden gezien. Verschillende CRM (deel)projecten helpen om concrete en meetbare resultaten te bereiken, waardoor de CRM strategie ten uitvoer kan worden gebracht. CRM inbedden in uw organisatie is als het ware onderdeel van de dagelijkse activiteiten. Dat is de beste manier, weliswaar ondersteund door voortgangbewaking middels mijlpalen. In dit artikel kunt u lezen op welke wijze u uw marketingprocessen op basis van uw CRM strategie kunt implementeren als dagelijkse routine.

Faalfactoren voor een CRM project

Er wordt veel geschreven over CRM projecten die mislukken. Door deze berichten zou je bijna niet meer aan een CRM project durven beginnen. In dit artikel kunt u lezen welke oorzaken zijn aan te wijzen als een CRM project mislukt. Als u lering trekt uit deze oorzaken, dan maakt u grote kans uw CRM project succesvol uit te voeren.

Vaststellen ROI van CRM

Het vooraf vaststellen van de Return On Investment (ROI) van Customer Relationship Management (CRM) blijkt een lastig vraagstuk. Vaak kan pas achteraf worden vastgesteld of het CRM project een succes is. Vaak is het gebaseerd op gevoel. Harde cijfers zijn er niet. Toch is er een manier om inzicht in de ROI te verkrijgen zonder dat er vele analyses en onderzoeken vooraf moeten plaatsvinden. Als ondernemer wilt u waar voor uw geld. Als u voor een geringe investering uw ROI van CRM wilt bepalen, dan vindt u hier een aanpak die u aanspreekt.

Voorbeeld business case ROI voor CRM

Wilt u een indruk krijgen welke ROI u kunt verwachten als u een CRM systeem inzet om uw verkoop te ondersteunen? Wilt u een indruk krijgen met welke variabelen u uw ROI kunt beďnvloeden? In dit artikel wordt uitgelegd hoe u voor uw eigen situatie uw ROI kunt bereken. Het spreadsheet voor de berekening kunt u downloaden.

Maak de juiste keuze voor uw CRM pakket

Bent u op zoek naar een CRM softwaresysteem voor uw organisatie? Lees hier meer over een verfrissende aanpak voor het selecteren van CRM software. Deze aanpak biedt u een snel en effectief selectieproces en is uitermate kostenvriendelijk, waardoor u meer ruimte overhoudt om te investeren in een goed CRM project.

Projectplan CRM pakketselectie PPPP

Een leidraad voor een snel, effectief en kostenvriendelijk CRM pakketselectie traject.