ICT-beheer - ITIL

ICT beheer, niet alleen op de ICT afdeling

Effectief ICT-beheer betekent dat de business altijd op een effectieve en efficiente wijze ondersteund moet worden. ITIL is mooi en aardig maar de benodigde flexibiliteit voor de business mag niet stuklopen op beperkte flexibiliteit van de ICT-afdeling. In dit artikel meer over de uitgangspunten voor de business en de verdeling van verantwoordelijkheden.

Produceren doe je niet alleen!

Uitbesteding is vanuit verschillende gezichtspunten lonend. Het ontsluit de kracht van het specialisme. Het leidt tot kwaliteitverhoging. Het eindproduct komt tot stand door gebruik te maken van 'best of breed' en het legt het klantenorder ontkoppelpunt (KOOP) verder in de keten. Voor de inrichting van de informatievoorziening heeft dit een aantal consequenties. Een integraal referentie model voor het opzetten van de beheerorganisatie is voorhanden.

Begrafenis ITIL is begin van herstel ICT-imago

Het imago van ICT heeft de laatste jaren een forse deuk opgelopen, en terecht. De gebruiker wil nu graag werkende ICT en niet meer ITIL-services, die in feite een mooi woord zijn voor klachtenafhandeling en indekken. Nu de gebruiker andere verwachtingen heeft van de ICT, is op zich de terminologie van ITIL nog wel bruikbaar, maar de doelstellingen van een aantal processen zullen bijgesteld moeten worden. Pas dan kan de ICT weer werken aan het herstel van haar imago.

Referentiemodel Beheer: IT-Comfort Suite

In dit artikel wordt de ICT beheermethode die deel uitmaakt van de IT-Comfort Suite beschreven. Er wordt een antwoord gegeven op de vraag naar de waarde van deze beheermethode als referentiebeeld voor het implementeren van een procesgerichte informatieverzorging door het hele bedrijf heen. De IT-Comfort Suite gaat er immers vanuit dat ICT beheer niet uitsluitend een taak is van de ICT afdeling, maar dat het een taak is van alle ICT gebruikers.

Architectuur Competence Community

In dit artikel wordt een architectuurmodel beschreven voor een zogeheten Competence Community waarmee vraaggestuurde dienstverlening kan worden geïmplementeerd. Het gaat om het architectuurmodel van een oplossing ter ondersteuning van bedrijven en ICT afdelingen, die een veelheid van diensten moeten verlenen. Diensten dus, die op basis van verzoeken van klanten, partners, medewerkers, stakeholders en andere betrokkenen moeten worden verricht.

Vraaggestuurde dienstverlening: Het ICT Beheerloket

In dit artikel wordt de vraaggestuurde ICT service organisatie uitgewerkt, aan de hand van het concept van de ‘Competence Community’. De pijlers waarop de architectuur van de Competence Community is gebaseerd, worden beschreven en u wordt de mogelijkheid geboden om beschrijvingen van de modules te downloaden.

Casestudy: Organisatie Beheer - besparing 30 à 40%

Een beschrijving van een casestudy, waarbij voor een productiebedrijf op een ICT-budget van 180.000 euro met relatief kleine ingrepen een kostenbesparing van bijna 40% werd gerealiseerd

Casestudy: Het wiel is toch al uitgevonden?

Het implementeren van beheer is niet slechts een zaak van de IT afdeling. Integratie met de bedrijfsprocessen levert bedrijfsbreed grote voordelen op. Daarnaast is door hergebruik van kennis en vergaande standaardisatie een snelle implementatie mogelijk waardoor snel resultaat geboekt kan worden en de kosten beperkt blijven. Deze casestudy laat zien hoe zo'n beheerimplementatie een succes geworden is bij een groot bedrijf in de voedingsindustrie.

Case study: ICT in opleidingsland

De veranderingen in onderwijsland gaan snel. Dit hoeft echter niet te betekenen dat de ICT-afdeling niet meer slagvaardig kan zijn in het omgaan met de veranderingen. In dit artikel wordt aangegeven dat het mogelijk is door middel van een georganiseerd proces om te gaan met de diverse verantwoordelijkheden en betrokkenen.

Incidentbeheer - het herstellen van de it-dienstverlening volgens de SLA

Een voorbeeld uit de praktijk van procesbeschrijvingen, normen, verantwoordelijkheden, taken en procedures m.b.t. incidentbeheer.

Inrichtingsmodel IT beheer

Dit artikel beschrijft hoe men ITIL kan implementeren voor een betrouwbare en flexibele IT dienstverlening. Daarbij wordt gebruik gemaakt van moderne bedrijfskundige principes, zonder te verzanden in een bureaucratie.

Checklist ITIL Computer Operations

Om te beoordelen of u het proces Computer Operations conform ITIL hebt ingericht, bieden we u een checklist om dit te toetsen.

Checklist ITIL Change Management of Wijzigingsbeheer

Checklist voor het ITIL proces Wijzigingsbeheer - Change Management.

Checklist Configuration Management of Configuratie Beheer

Checklist voor het ITIL proces Configuratiebeheer - Configuration Management.

Checklist ITIL Availability Management

Checklist voor het ITIL proces Beschikbaarheidsbeheer - Availability Management.

Checklist ITIL Software Control en Distribution

Checklist voor het ITIL proces Software Control en Distribution.

Informatiebeveiliging en ICT beheer op basis van ITIL

Informatiebeveiliging stelt eisen aan de ICT-leverancier, die vastgelegd dienen te worden in het SLA. Als beveiliging echter als apart proces geïmplementeerd wordt en niet wordt ingebed in ITIL, zal het niet gaan werken. In dit artikel een beschrijving van een manier om ITIL Security te implementeren.