Total Cost of Ownership

Zin en onzin van ROI en TCO

Er heeft zich een nieuwe zakelijkheid meester gemaakt bij de beslissers over ICT investeringen. Wat leveren de geboden oplossingen financieel en meetbaar op? Hoe moeilijk het soms ook is, toch dient men zo objectief mogelijk een haalbaarheidsberekening te maken. Waarom wr geld uitgeven?

De puinhopen van 20 jaar investeren in ICT

ICT ligt onder vuur. Bestuurders, vooral ook in MKB, MKB+ en overheidsorganisaties kijken terug op de puinhopen van 20 jaar investeren in ICT. En kijken vervolgens verwijtend naar hun ICT manager. Hoezo volgend jaar wr een hoger budget? We blijven niet aan de gang!

ICT kosten, een uitermate serieuze zaak!

Bij de jaarlijkse budgetronde krijgt de ICT manager steeds vaker de vraag: Ik wil volgend jaar informatiesysteem X aanschaffen. Reken even uit wat de kosten zijn van aanschaf, inrichting, implementatie en met name exploitatie.

Hoe bereikt u een substantiele verlaging van de werkplekkosten?

Iedere zichzelf respecterende organisatie moet aan kostenreductie en efficiencyverhoging doen. Eigenlijk moet dit ltijd! Telkens staat men weer voor het maken van nieuwe strategische keuzes. Vandaag de dag wordt vaak de vraag gesteld: Moeten we nu wel investeren, kunnen we het niet nog even uitstellen? In dit artikel als voorbeeld een aanpak voor een organisatie die de kostentechnische zaken rondom een Windows migratie professioneel laat begeleiden. Een organisatie die wl weloverwogen durft te investeren! Want niet investeren blijkt eens te meer een angstige, goedkope en korte termijn politiek.

Casestudie: Beheersing van ICT-kosten

Het inzichtelijk maken van ICT-kosten leidt tot substantile en aantoonbare kostenbesparingen. De case en aanpak is meerledig vanuit de navolgende probleemgebieden: financieel, organisatie, processen, informatiemanagement, automatisering en demand-of-business. Inclusief resultaten en conclusies.

ICT-Kosten besparen op basis van kostenanalyse met het TCO/ROI model

Het algemeen management van bedrijven, instellingen en overheden legt veel nadruk op kostenbesparing. Vooral de ICT-organisatie krijgt het daarbij zwaar te verduren. Het inzichtelijk maken van ICT-kosten is geen eenvoudige zaak. Toch is een goed inzicht in de kosten de basis voor besparingen. In dit artikel meer over de mogelijkheden om te komen tot en goede kostenanalyse.