Geen SLA maar ICT Service

Hoe kun je zonder en met ICT werken

Voor de meeste organisaties is ICT nu niet bepaald hun 'core business'. Toch zit de toepassing van ICT steeds meer verweven in de hele bedrijfsvoering. Hoe kun je wel met ICT werken en de voordelen ervan benutten, maar tegelijkertijd zoveel mogelijk ellende en kosten hiervan vermijden. Door gebruik te maken van 'outtasking' kunnen de zorgen worden vermeden en de kostenaspecten worden beheerst.

U wilt geen SLA maar ICT Service

Wat heeft u nodig aan IT om uw bedrijfscontinuïteit te waarborgen? U bent waarschijnlijk ook niet geïnteresseerd in dure SLA's maar in oplossingen, wanneer deze door u gevraagd worden. U wilt geen SLA's maar duidelijke afspraken en resultaatverplichting. Belangrijk om ierbij tot deze oplossing te komen is flexibiliteit!

Dienstbeschrijving Kostenbesparing ICT beheer

Business management bekijkt ICT nog al eens als een kostenpost. Aan de andere kant heeft de ICT organisatie moeite om haar toegevoegde waarde aan te tonen aan het business management. Door het vereenvoudigen van beheer door standaardisering, geautomatiseerde en remote beheeroplossingen kan een aanzienlijke kostenreductie worden gerealiseerd. Uw ICT organisatie levert hierdoor zichtbaar een bijdrage aan de bedrijfsdoelstellingen waardoor de toegevoegde waarde van ICT gemakkelijker aangetoond kan worden aan het business management.

Aanpak ICT beheer met garantie

Hoe kunt u uw ICT beheer kosten gegarandeerd verlagen? En hoe krijgt u in 6 maanden gegarandeerd of remote beheer voor u kostenbesparing en toegevoegde waarde heeft of niet? Met behulp van een adviesrapport wordt precies voor uw situatie aangegeven hoe een maximale kostenbesparing op uw beheer bereikt kan worden. Een aanpak van uw ICT beheer mét garantie dus!