Software dienstverleners

Vraaggestuurde dienstverlening vraagt meer van uw medewerkers of meer van uw software

Organisaties in de zorg en lagere overheden moeten steeds meer vraaggestuurd en projectmatig werken, waardoor met name de administratieve belasting voor de mensen op de werkvloer sterk kan toenemen. Samen met de bezuinigingsdruk en de afnemende mogelijkheden om burgers en patiënten van dienst te zijn, leidt dit tot een lagere kwaliteit van arbeid. Als dan staatssecretaris Ross de thuiszorginstellingen nu al beticht van fraude, dan is het duidelijk dat in de komende jaren problemen gaan ontstaan over verantwoording.

Management van vraagsturing vraagt goede managementinfo

Zowel voor zakelijke als non-profit dienstverleners geldt dat ze steeds meer worden afgerekend op hun prestaties en minder op hun inspanningen. Deze vraaggestuurde, projectmatige werkwijze vereist een actievere sturing en een resultaatgerichte rappportage van het management, dat echter in veel gevallen niet beschikt over adequate managementinfo.

Wie wint? De belangrijkste factoren voor het succesvol delen van uw bedrijfsinfo!

In de huidige dynamische en competitieve omgeving kunt u uw onderneming voorsprong geven door de beschikbaarheid van informatie altijd en overal mogelijk te maken. Op basis van permanente up-to-date bedrijfsinformatie heeft u de mogelijkheid om op ieder gewenst moment op basis van volledige en relevante gegevens belangrijke beslissingen te nemen. Een snelle informatievoorziening naar uw externe omgeving (klanten, aandeelhouders, leveranciers en overige belanghebbenden) straalt bovendien vertrouwen uit en geeft de boodschap dat uw onderneming haar zaken goed op orde heeft.

Moeten uw medewerkers nu ook hun uren verantwoorden

Urenverantwoording bij projectmatig werken leidt vaak tot irritatie van en creatief boekhouden door medewerkers. De oorzaak hiervoor ligt echter meestal niet bij de medewerker maar bij de ondersteuning die de organisatie biedt.

Welke eisen moet het MKB stellen aan een ICT leverancier

Het MKB heeft in de afgelopen jaren de nodige teleurstellingen moeten verwerken met betrekking tot ICT en software leveranciers. Het gevolg hiervan is dat de MKB-er zeer terughoudend is geworden om nog in ICT te investeren. In dit artikel meer over de eisen die u moet stellen aan een leverancier om ervan verzekerd te zijn dat u een oplossing krijgt, die ook voor u werkt. Niet kopen maar huren is hierbij het belangrijkste uitgangspunt.

Bedrijfssoftware voor zakelijke dienstverleners, zorg en overheid voor projectmatig werken

Werkprocessen benodigd om te komen tot de “productie” van een dienst zijn lastig te standaardiseren en daardoor niet eenvoudig te automatiseren. Er zijn veel uitzonderingen. Sterker nog: “uitzonderingen zijn eerder regel”. Toch geeft de huidige stand van de informatietechnologie mogelijkheden om enerzijds tijd en kosten te besparen en anderzijds de dienstverlening kwalitatief te verbeteren en uit te breiden waardoor er nieuwe kansen ontstaan. In dit artikel worden zaken als flexibiliteit, integratie, kennismanagement, digitaal dossier, kostenbeheersing, elektronische dienstverlening, interactie met o.a. opdrachtgevers, thuiswerken, mobiele communicatie, applicatie integratie nader belicht.

Casestudy Service bedrijf: Hoe een dienstverlener weer winstgevend werd

Een verhaal over de wederopstanding van een tot de ondergang gedoemde onderneming door toepassing van een geďntegreerde en grensoverschrijdende ICT-oplossing. In de markt stond de onderneming als een van de minste bekend. Men raakte steeds meer opdrachten en opdrachtgevers kwijt. Het management raakte er van doordrongen dat er iets moest gebeuren en wel snel. In deze casestudie gaat het om de probleemanalyse, formulering van de gewenste oplossing en de evaluatie van de performance van het bedrijf na invoering de nieuwe werkwijze en de nieuwe ICT-oplossing.

iX-Biz modules: bedrijfssoftware dienstverleners

De complete iX-Biz suite bestaat uit 15 modules, elk met meerdere onderdelen. Bij elkaar vormen zij een volledig geďntegreerde, webbased (internet) gebaseerde oplossing die u in staat stelt om transparante communicatie binnen en buiten de muren van uw organisatie te realiseren. In dit artikel een beschrijving van de modules.