ICT nearshoring

Offshoring leidt tot meer professionele ICT ontwikkeling

Als kostenbesparing het enige motief is voor offshore outsourcing van ICT ontwikkeling kunnen bedrijven te maken krijgen met onaangename verrassingen. Pas als een echt professionele samenwerking opgezet kan worden met offshoring partners kan inderdaad het gewenste resultaat worden bereikt met lagere kosten.

Hoe groot moet je zijn voor offshore ICT outsourcing?

Rondom offshore ICT outsourcing hangt een mist van verhalen en anecdotes over wat er allemaal fout kan gaan zodat veel bedrijven aarzelen om gebruik te maken van offshore outsourcing. In dit artikel een aantal praktische tips met betrekking tot wat u kunt outsourcen, waar en waarmee de risico's ook voor kleinere bedrijven zeer beheersbaar zijn.

Offshore ICT outsourcing levert aanzienlijke kostenbesparingen op

U kunt software laten ontwikkelen in Oost Europa tegen, voor Nederlandse begrippen, spectaculaire tarieven. Naturlijk loopt u hiermee ook risico's. In dit artikel wordt ingegaan op hoe deze risico's beheerst kunnen worden en hoe ook u meer mogelijkheden heeft dan alleen het laten bouwen van 100% gespecificeerde software.

Facelift van uw maatwerk software via offshore outsourcing

Uw bedrijfssysteem is maatwerk, maar de software zou eigenlijk aangepast moeten worden voor web-based gebruik of aan de intussen verbeterde hardware. Of de performance moet verbeterd worden. Uiteraard heeft u hiervoor geen budget, waardoor gebruikers ontevreden zijn over uw dienstverlening. Hoe dit aan te pakken?

Offshoring, ICT outsourcing naar Roemenië

U wilt software laten ontwikkelen, maar u kijkt erg aan tegen de prijs van Nederlandse programmeurs. U kunt op no-cure, no-pay basis echter ook gebruik maken van Roemeense programmeurs vanaf zo'n 20 euro per uur.

De conversie van bestaande applicaties

Bijna in iedere organisatie draaien ze nog wel ergens: oude applicaties, soms zelfs nog met blauwe schermen. Ze functioneren nog net, maar ze sluiten allang niet meer aan op de actuele wensen en (besturings)sytemen van de gebruikers. Onderhoud is nauwelijks mogelijk, maar toch zijn ze onmisbaar. Wat te doen? Modernisering zonder risico’s op basis van nearshoring biedt uitkomst.

Het optimaliseren van ICT-sourcing

ICT-managers en CIO´s hebben meer taken dan het optimaliseren van processen. In toenemende mate delen ze op bestuurlijk niveau verantwoordelijkheid voor zaken als innovatie, business development, marketing en de ontwikkeling van producten en diensten. Het succes van een ICT-sourcingstrategie is dan ook niet langer alleen bepalend voor operationele resultaten: keuzes kunnen ook impact hebben in strategisch opzicht – soms indirect en wijdvertakt. In dit artikel gaat het om twee van dergelijke vragen: kiezen we standaard- versus maatwerksoftware? En kiezen we in het geval van maatwerksoftware voor ontwikkeling in eigen beheer of besteden we het uit?