Software Asset Management

De risicoí s van illegale software voor uw organisatie

Door het gebruik van illegale software lopen u en uw organisatie risico. Organisaties zijn aansprakelijk voor alle software welke is geÔnstalleerd op de PCís binnen hun bedrijf. Zij moeten over de noodzakelijke licenties beschikken, of het programma nu ter beschikking is gesteld door de organisatie, of zonder dat de organisatie dit wist is geÔnstalleerd door een medewerker. Als een organisatie illegale software heeft geÔnstalleerd kan zij worden vervolgd voor het schenden van het copyright. Een forse boete of een verguisd imago kan het gevolg zijn.

20 Manieren waarop illegale software uw bedrijf binnendringt

Regelmatig leest u in de krant dat door de BSA bij een bedrijf illegale software is ontdekt. De meeste organisaties verzamelen in de loop van de tijd vaak tientallen applicaties, zowel aangekocht als maatwerk. Dit is in de meeste gevallen legale software. Maar hoe komt dan illegale software uw bedrijf binnen?

Betere ROI op uw software

Goed Software Asset Management is meer dan licentiebeheer. Het hebben van illegale software resulteert in een behoorlijk aantal risicoís: risico's op zowel civiel- of strafrechtelijk gebied, als op het gebied van schade op het opgebouwde imago . Maar ook financieel is er een risico, en dan niet alleen door de kans op het krijgen van een boete. Dit artikel gaat in op een aantal financiŽle consequenties van illegale en legale software.

Aanpak en inrichting van Software Asset Management

Software Asset Management is het in samenhang beheren van de fysieke, financiŽle en contractuele attributen van software, zodat het mogelijk wordt om tijdig en kosten efficiŽnt softwarematige business solutions te (kunnen) leveren. Door goed Software Asset Management voorkomt u illegale software in uw organisatie en weet u wat u in huis heeft aan applicaties. Wat er moet gebeuren om goed Software Asset Management in te richten, staat beschreven in dit artikel.

Casestudie: Licentiebeheer

Het inzichtelijk maken van de situatie met betrekking tot licenties heeft bij een groot Nederlands bedrijf in de logistieke dienstverlening in 2002 geleid tot een besparing van 5% op een totaal jaarlijks IT-budget. Deze besparing is gerealiseerd door het inrichten van licentiebeheer, gekoppeld aan het daadwerkelijk doorbelasten van softwaregebruik. Als gevolg van de invoering van licentiebeheer is het percentage non-compliance gedaald tot maximaal 5 % voor de duur van een maand en kunnen vele licenties worden hergebruikt. Als deze opdrachtgever eerder zou hebben geweten welke voordelen men tijden lang heeft laten liggen, dan had men jaren eerder het project tot een goed einde gebracht.

Software Compliance Risk Assessment

Op basis van de vragenlijst in dit artikel krijgt u een indruk of binnen uw organisatie software compliance een issue is wat meer aandacht verdient. Na het beantwoorden van de vragen weet u of er sprake is van risico op beschadiging van uw imago, kans op een boete of gevangenisstraf of dat uw ROI op software investeringen beter kan.

De introductie van XP, het ideale moment voor Software Asset Management!

Op dit moment zijn verschillende organisaties bezig met het uitrollen van XP of denken eraan. Dat betekent ook dat geÔnventariseerd wordt welke software iedereen op zijn PC heeft staan. Het ideale moment om de organisatie te schonen van illegaal geÔnstalleerde software en (duur) betaalde, maar niet gebruikte software. Maar met deze eenmalige actie bent u er niet. Software Asset Management, waar licentiebeheer onderdeel van is, is meer dan alleen het verwijderen van software. In dit artikel worden een aantal issues, die in dit kader van belang zijn, besproken.

Wat te doen als uw organisatie een bezoek krijgt van de BSA?

Door het gebruik van illegale software lopen u en uw organisatie risico. Als men u betrapt op het bezit van illegale software heeft dat consequenties. Maar wat te doen als de BSA voor de deur staat? Dit artikel gaat in op de acties die u kunt - en ons inziens moet - nemen indien de BSA of een software leverancier een bezoek heeft aangekondigd. Tevens enkele tips om te voorkomen dat u bij een audit problemen krijgt.

Integratie van fysieke, financiŽle en contractuele eigenschappen van software

Software Asset Management (SAM) is het in samenhang beheren van de fysieke, financiŽle en contractuele eigenschappen van software, zodat het mogelijk wordt om tijdig en kostenefficiŽnt softwarematige business solutions te leveren. Lees in dit artikel wat de toegevoegde waarde is van Software Asset Management voor uw organisatie. Licentiebeheer maakt onderdeel uit van SAM.

Applicatie & supportware portfolio systeem

In menige organisatie zijn vele applicaties operationeel. Dit zijn zowel business applicaties, kantoorapplicaties als ICT tools. Vanuit de organisatie worden vele vragen gesteld over de applicaties. Weet u het antwoord? Weet u aan wie men deze vragen kan stellen? Is de kennis over de applicaties geborgd in de organisatie zodat indien iemand vertrekt, niet meteen alle kennis van de applicatie weg is? Een goede administratie van al uw applicaties is een goede bijdrage aan Software Asset Management. (MS Word)

Licentiebeheer: met papier en potlood lukt het niet (meer).

Software Asset Management zonder goede tooling is bijna niet mogelijk. In dit artikel een long list van mogelijke pakketten die een rol kunnen spelen. (MS Word)