Besparing telecomkosten

Besparing van 15-60% op uw telecomkosten

Vooral bedrijven tot 200 medewerkers betalen over het algemeen veel te veel voor telecommunicatie als gevolg van enerzijds een gebrek aan expertise binnen de onderneming en anderzijds een gebrek aan tijd om een en ander uit te zoeken. Welke telecom gerelateerde kostenbesparingen zijn mogelijk? Welke besparingsscenario’s zijn er? Welke besparingen en scenario’s zijn van toepassing op uw situatie? Hoe kunt u snel gaan besparen op uw telecomkosten? En hoeveel?

Aanpak Besparing op telecomkosten

Om u te helpen substantiële besparingen te realiseren op uw kosten van telecommunicatie is de TeleCheck ontwikkeld. De TeleCheck wordt in een drietal fasen uitgevoerd: intake, advies en implementatie.

Telecheck: Pay per Savings, Pay for Performance, Tarieven

Een groot deel van het tarief voor de TeleCheck wordt gevormd door de component ‘Pay per Savings’. U betaalt voor dat wat u bespaart. Daarnaast wordt een deel van deze component op basis van ‘Pay for Performance’ aangeboden. U betaalt dit deel pas wanneer blijkt dat wij de voorgespiegelde besparing daadwerkelijk gerealiseerd hebben.

Intake TeleCheck

De TeleCheck is een dienst waarmee uw huidige situatie m.b.t. uw telefonie in kaart gebracht wordt en u advies krijgt over mogelijke kostenreducties op bel- en abonnementkosten, zonder risico’s op het gebied van kwaliteit en continuïteit. De intake is de eerste stap in onze aanpak. Wij inventariseren op basis van een survey alle noodzakelijke informatie om uiteindelijk een advies aan u uit te kunnen brengen. De intake is kosteloos.