Opleiden naar Resultaat

Kosten en baten van opleiding in ICT

De ICT-wereld is veranderd. ICT is weer met beide benen op de gond komen te staan. Investeringen in ICT worden tegen het licht gehouden. In dit kader voldoet ook vaak het klassieke model voor ICT-opleidingen niet meer. Bedrijven zijn op zoek naar meer kosten efficiënte manieren van opleiden. In dit artikel worden een aantal mogelijkheden besproken, als uw ICT-afdeling te klein is om voor alle toepassingen kennis in huis te hebben en te beheren.

Certificeren van ICT personeel is niet waardevast

De afgelopen jaren lieten we ons opjagen door alles en iedereen te willen certificeren. Maar hoe rendabel is het om uw ICT'ers opleidingen te laten volgen? Wat is de effectiviteit van de opleidingen? En voor wie is het certificaat belangrijk? Voor u als ICT manager of voor uw medewerker, die er zijn CV mee opkrikt en vervolgens vertrekt voor een nog grotere lease auto? Worden uw investeringen wel terugverdiend? Zijn er alternatieven?

Is opleiden in ICT nog wel van deze tijd?

Voor ICT geldt een nieuwe realiteit en dat betekent dat ook andere eisen gesteld moeten worden aan opleidingen, leveranciers en aan medewerkers. Centraal hierin moet weer het bedrijfsbelang en de behoefte van de ICT-afdeling staan en niet het belang van de medewerker of het opleidingsinstituut. 

De cursus moet niet over de software gaan, maar over de oplossing

Opleiden is een mooi onderwerp om medewerkers binnen te halen en te binden. Maar opleiden staat te vaak geďsoleerd in de onderneming. De ICT-medewerker zou veel meer een brug moeten slaan tussen enerzijds de techniek en anderzijds de door gebruiker gewenste aanpassingen.

E-Learning:Hype of luchtballon

De snelle ontwikkelingen in ICT-land noodzaken ICT'ers voortdurend hun kennis bij te spijkeren. E-learning leek een tijd lang de methode hiervoor te worden. Maar e-learning voldeed niet aan de hoge verwachtingen die men ervan had. De nadruk bij e-leren lag vaak te veel op techniek en te weinig op inhoud. E-learning kan in combinatie met andere leermiddelen binnen een totaal opleidingsprogramma een zeer efficiënte manier van leren zijn, mits er voldoende aandacht is voor het uiteindelijke doel van de opleiding: het creëren van toegevoegde waarde van de ICT-afdeling voor de gebruiker.

Resultaatgericht opleiden in ICT

Veel ICT-afdelingen zijn te klein om de kosten van ICT-oplossingen terug te kunnen verdienen. 'Learning by doing' is een oplossing voor dit probleem. Onder leiding van een ervaren coach wordt een project opgestart, met als doel het gewenste resultaat te behalen. De coach draagt die kennis over die voor de organisatie zinvol is om in huis te hebben en de door de medewerkers opgedane kennis wordt in de eigen organisatie geborgd en zo herbruikbaar voor komende projecten, personeelswisselingen enz. Voor het overige steekt de coach zelf zijn handen uit de mouwen.

Aanpak `learning by doing`

'Learning by doing' kent een aanpak die helemaal op uw eigen bedrijfssituatie kan worden toegespitst. Allereerst wordt uw eigen situatie in de vorm van een matrix met rollen en kennisgebieden in beeld gebracht. Aan de hand van deze matrix wordt ook de gewenste situatie beschreven. Zo ontstaat een discussiemodel dat als basis dient voor het op te stellen coachingstraject. In dit artikel meer.

Cursus portfolio

Voor uw medewerkers die snel ingewerkt moeten worden, ICT opleidingen op een cursuslocatie bij u in de buurt, waarbij het praktische aspect de boventoon voert. Verzorgd worden o.a. diverse trainingen op het gebied van Microsoft Windows (NT, XP, 2000 en 2003) en Office, trainingen op het gebied van software-engineering (.NET, MS Visual Basic, MS Visual Interdev, ASP, UML, OO programmeren en JAVA) en tevens ITIL trainingen.