ICT-bedrijven en gebruikers

Wilt u theoretische modellen of `best practices`?

Er lijkt momenteel rust te heersen aan het ICT front. Dit is echter schijn. Ontwikkelingen vinden nog steeds in een adembenemend tempo plaats, maar klanten hebben uit het verleden geleerd dat de ROI van ICT implementaties onder begeleiding van (theoretische) consultants niet vanzelfsprekend is. Hoe voorkom je dat de resultaten uit het verleden de garanties zijn voor de praktijk van de toekomst?

Hoe kan ik leren van ervaringen van collega`s uit andere bedrijven?

Voor effectieve ICT kennisdeling heb je een platform nodig waar het voor leveranciers én gebruikers interessant is om kennis te delen. Via de beschreven architectuur kan zowel de leverancier als de gebruiker besparing van kosten en beheersing van risico's realiseren.

File Area Networking

File Area Networking (FAN): oplossing voor tal van netwerkproblemen. Virtualisatie van bestandsopslag, additionele beheer- en controlediensten en uitbreiding van de functionaliteit over geografische grenzen heen. Toen DAS (Direct Attached Storage) onvoldoende schaalbaarheid bood ging men van DAS naar SAN migreren om volumes te virtualiseren. Dit artikel gaat in op de functionaliteit van deze methoden en laat zien hoe de voordelen van SAN ook voor bestandsgegevens kunnen worden gerealiseerd.

Hoe zorg ik ervoor niet gek te worden van de overload aan informatie?

De ICT sector is een werkgebied waarin veel beweging is en veranderingen volgen elkaar snel op. In dit kader komt er via drukwerk, tijdschriften,vakbladen en internet een grote hoeveelheid informatie op ons af. Als we al deze informatie tot ons moeten nemen komen we aan ons echte werk niet meer toe. Hoe beheers je deze informatie overload?

Is uw ICT-leverancier vriend of vijand

Voor een optimale klant-leverancier relatie, en samenwerking, is van cruciaal belang dat beide partijen weten waar hun sterktes en zwakten liggen. Helaas zijn veel ICT-leveranciers dermate 'sales driven' dat de zwaktes nogal eens verbloemd worden. Door middel van een kennisplatform, waar klanten ervaringen over ICT diensten en hun leveranciers kunnen uitwisselen, kan voorkomen worden dat u veel effort moet steken in het selecteren van een ICT-dienstverlener die voldoet aan juist uw behoefte.

Stopt uw vakblad ook altijd op het moment dat het spannend wordt?

Een ICT-vakblad wordt gelezen om op te hoogte te blijven van de ontwikkelingen in het vakgebied. Maar is dat ook echt mogelijk? Uitgevers willen veel lezers bereiken en streven dus naar onafhankelijkheid en een breed aanbod. Dan blijft de verdieping nogal eens achterwege. Als een onderwerp aanspreekt stopt het verhaal vaak op het moment dat het echt interessant wordt. In dit artikel meer over de oorzaken hiervoor en de wijze waarop het ICT-vakblad past in uw totale informatievoorziening.

Common: brug tussen ICT-gebruikers en leveranciers

Common is een platform voor ICT-gebruikers en ICT-leveranciers, waarbij zij het uitwisselen van kennis en ervaringen faciliteert. Voorts maakt Common afspraken met leveranciers over kortingen voor hun leden op ICT-producten en diensten. Lees in dit artikel hoe Common deze brugfunctie invult en waarom u als ICT-gebruiker of leverancier lid zou willen worden van Common.

Van Beheer tot Continuity Plan

Organisaties moeten omschakelen van onbewust risico’s lopen naar bewust risico’s nemen. Afhankelijk van de rijpheid van de organisatie kan een continuity plan worden doorgevoerd. In drie niveaus wordt deze rijpheid duidelijk gemaakt. Op het eerste niveau ligt de nadruk op beheer. Wanneer dat goed geregeld is, kan op het tweede niveau met rampenplannen begonnen worden. Op het derde niveau wordt een business continuity plan uitgewerkt om op de juiste manier te kunnen reageren op alle wijzigingen.

Innovatie

ICT bestaat uit hypes. Het is nu SOA wat de klok slaat. En virtualisatie doet ook aardig mee. Het grappige is, dat het woord volgens Van Dale niet eens bestaat. Toch staat elk ICT vakblad boordevol met virtualisatie. Er is ook al sprake van een nieuwe golf: innovatie. Dit is overigens niet gelimiteerd tot de ICT. En dát is vooral opvallend. Niet dat dit geen goede zaak is. Uiteraard zal innovatie (deels) geholpen kunnen worden vanuit de techniek, maar het is een misverstand om te denken dat innovatie techniek is. Innovatie is meer het raakvlak van inzicht en techniek. Column uit Common Magazine nr. 73.

SOA for CEO`s

A decade has passed since companies started applying Business Process Reengineering. BPR contributed significantly to performance improvement in private and public sectors. However, a long time-lag exists between the initiation of Reengineering and bottomline results. While business and public service have been busy reengineering their processes, IT has made quantum leaps in its ability to code and automate individual tasks and functions inside applications. The evolution in programming techniques and in platforms for application software have combined with the development of standards and interoperability to bring about a new revolution, the Service Oriented Architecture (SOA).

Common: de toegang tot meer toepasbare kennis

De tijd dat kennis een verkoopbaar product was ligt intussen achter ons. Kennisdeling is nu een middel om tot een optimale match te komen tussen leveranciers en gebruikers. In dit artikel vindt u een beschrijving, hoe Common en Business Issues invulling geven aan het realiseren van de match tussen ICT-leveranciers en gebruikers.

Werksystemen - een “nieuwe” kijk op veranderingen

Dit artikel geeft een impuls om verder na te denken over een aanvulling op de methoden en technieken die de meeste projectleiders, adviseurs en coaches inmiddels beheersen en toepassen. Het is een pleidooi om de werkelijkheid te versimpelen op zodanige wijze dat we er op een vruchtbare manier met de verschillende betrokkenen over kunnen communiceren en dat we ook oplossingen creëren die passen in de totale werkelijkheid van een organisatie.

Een storage infrastructuur die tegen een stootje kan

Veel organisaties hebben op dit moment geen Business Continuity Plan en nemen het risico van een klein of groot incident voor lief. Er worden hooguit backups van de data gemaakt en (eventueel) elders bewaard. Vallen de ICT faciliteiten echt uit dan is men weken bezig om een geschikte locatie, reserveapparatuur en bandbreedte te regelen. En dat is alleen nog maar de ICT kant ervan. Of de organisatie dan nog levensvatbaar is?. Dit artikel gaat over de ICT infrastructuur kant van het Business Continuity vraagstuk.

Business Service Management

Vaak worden bedrijfsprocessen gestuurd door automatiseringscomponenten. Als één van die componenten niet functioneert, kan een compleet proces worden verstoord. Als dat ongemerkt gebeurt wordt er pas ingegrepen als de schade al is veroorzaakt. Bedrijven eisen van hun ICT-afdeling optimale ondersteuning voor de SLA’s (Service Level Agreements) die zij met hun klanten zijn overeengekomen. Om die processen te synchroniseren zijn gereedschappen nodig. Er is uitstekende software om continue server beschikbaarheid te kunnen garanderen. Dit is echter geen garantie dat een bedrijfsproces ook goed en volledig verloopt. Hiervoor is continue monitoring van álle componenten vereist.

Common gebruikersgroepen voor delen kennis en ervaring

De Common gebruikersgroepen stellen zowel leveranciers als gebruikers in staat diepgaand van gedachten te wisselen over ontwikkelingen, plannen, ervaringen en ideeën. Deze gebruikersgroepen zijn onderverdeeld naar de thema's beheer, systeemontwikkeling en management.

Veel ICT-bedrijven denken nog dat verkopen meer oplevert dan marketing

Door de veranderende markt merken veel ICT-bedrijven dat zij tegenwoordig worden uitgebuit door hun klant. Misschien is dit wel terecht, want veel ICT-bedrijven blijven commercieel mikken op meer verkoop (overhead) in plaats van dat ze hun effort steken in marketing (realiseren toegevoegde waarde). In dit artikel een analyse van dit probleem en een mogelijkheid voor ICT-leveranciers om dit te doorbreken.

LeasePlan distribueert software wereldwijd met TD/OMS

LeasePlan houdt wereldwijd zijn leaseadministratie bij met een zelf ontwikkeld pakket, in 26 landenversies. Op dit pakket worden bijna dagelijks wijzigingen doorgevoerd. Meestal gaat het om de implementatie van extra functionaliteit of het herstellen van foutjes. Een aantal keer per jaar worden grotere wijzigingen in productie genomen. Na een zorgvuldige test wordt de nieuwe of gewijzigde versie van de software met behulp van Tight as a Drum op de productieomgevingen in het Data Centre in Ierland geplaatst.

Software distributie bij DSM Gist: voor alles een oplossing

DSM Gist distribueert één of twee keer per jaar alle fixes in één keer naar alle vestigingen. Het is belangrijk dat de distributie goed verloopt. Tussen de verschillende vestigingen lopen geautomatiseerde order- en inkoopprocessen. Ontstaat er een probleem door of bij de distributie dan kunnen er ook problemen ontstaan in de bedrijfsprocessen en in het allerergste geval staat de business stil. Nu is DSM Gist er zeker van dat dit zo belangrijke distributieproces vlekkeloos verloopt.

Een High Availability-alternatief met Quick-EDD

Er is steeds meer druk om bedrijfskritische systemen 24 uur per dag beschikbaar te houden. Redenen hiervoor variëren van klantwensen, langere productietijden tot internationaal gebruik van het systeem of e-business. De beschikbaarheidseis zorgt ervoor dat een bedrijf niet alleen tijdens ongeplande downtime, maar ook tijdens een geplande downtime toch haar data en/of applicatie(s) beschikbaar wil houden voor de organisatie. Hierbij kunnen speciale HA-systemen uitkomst bieden.

De vier pijlers van Slagvaardig ondernemen

Boekbespreking door Martin Jurgens.
Slagvaardig ondernemen is voorbereid zijn op toekomstige ontwikkelingen, ook al ken je deze nog niet. Deze thematiek staat centraal in het boek “De vier pijlers van Slagvaardig ondernemen”. Het boek probeert methodieken aan te geven om structurele problemen in bedrijven, die vaak terug te voeren zijn op de structuur van processen en organisaties, het hoofd te bieden.

IBM WebSphere & Rational Technical Conference 2005

De IBM Software Group organiseert tweemaal per jaar een technische conferentie. Voor wie op de hoogte wil worden gebracht van de laatste ontwikkelingen op software gebied, en IBM softwareproducten in het bijzonder, is dit hét evenement. In dit artikel een verslag van de conferentie najaar 2005 in Düsseldorf.

DataMirror – Case Study – Kawasaki

Kawasaki Motors Europe NV had behoefte aan een oplossing om e-businessgegevens bi-directioneel en in een veilige modus te kopiëren. De oplossing moest efficiënt en real-time zijn om ook de distributeurs van Kawasaki motoren te allen tijde toegang te geven tot de actuele bedrijfsgegevens. Er was een gebruiksklare en snel uitvoerbare oplossing nodig voor een iSeries omgeving om gegevens van het distributiekantoor naar de webserver te repliceren en te spiegelen.

©  Common Nederland