Uw ICT-afdeling als productiebedrijf

Gebruikerstevredenheid: uitbesteden en ontwikkelen?

Steeds meer verwachten gebruikers dat hun ICT werkt als een gewoon bedrijfsmiddel. Zit u met een moeilijk beheersbare infrastructuur uit het verleden? Dan kunt u door uitbesteden èn ontwikkelen tegelijkertijd de gebruikerstevredenheid vergroten en geld genereren voor innovatie.

ICT kosten: meer doen met hetzelfde geld en in minder tijd

Het belang van ICT neemt weer toe. De afhankelijkheid ervan wordt steeds groter en de eisen aan ICT steeds omvangrijker. Deze ontwikkelingen raken ook het MKB volop. Door de grotere rol van ICT in de bedrijfsvoering moet men investeren in mensen en/of middelen. Tegelijkertijd blijft de sterke nadruk op beheersing van ICT kosten. Dit artikel gaat in op de vraag die dan rijst: hoe doe je dat?

Beschikbaarheid van functionaliteit: dat is wat telt!

Elke organisatie maakt gebruik van ICT. Eigenlijk wordt daarbij altijd uitgegaan van de veronderstelling dat de ICT componenten gewoon beschikbaar zijn als men die wil gebruiken. Maar wat is nu eigenlijk die beschikbaarheid? In dit artikel wordt gekeken naar verschillende aspecten die een rol spelen bij het bepalen van de (eisen aan de) beschikbaarheid. En bij het vaststellen van de daarvoor vereiste investeringen. Bij het bepalen van de eisen voor beschikbaarheid van ICT componenten kan men ook onderzoeken hoe afspraken geformuleerd kunnen worden over beschikbaarheid van functionaliteit.

De sourcing piramide als hulp bij uw uitbesteding

Hoe gaat u bepalen welke taken u het best kunt uitbesteden? Een prima hulpmiddel hiervoor is de sourcing piramide. Daarmee wordt het denken en praten over outsourcing meer gestructureerd. Door expliciet zichtbaar te maken waar bepaalde ICT voorzieningen in de piramide thuishoren, wordt heel helder wat u zelf kunt of moet blijven doen en wat u kunt uitbesteden. Het is een gestructureerd proces om vast te stellen wat voor u de optimale mix is tussen uitbesteden en zelf doen.

Optimale mix van outsourcing en zelf doen voor het MKB

Er worden vaak zware eisen gesteld aan ICT afdelingen. Meer doen met hetzelfde (of minder) geld, innovatief zijn bij ondersteuning van de bedrijfsprocessen, sneller reageren op veranderde omstandigheden en nog veel meer. Outsourcing of uitbesteding van ICT taken is, ook voor het MKB, nog steeds een goede optie. Door een optimale mix van uitbesteden en zelf doen is het mogelijk om aan de gestelde eisen te voldoen en nog volop innovatief bezig te zijn.

Processen en verantwoordelijkheden: meer dan alleen ITIL

Ook bij uitbesteding biedt ITIL een gemeenschappelijk kader voor alle beheeractiviteiten. In dit artikel wordt geschetst hoe die beheerprocessen er uitzien. En wat er, met ITIL als procesbenadering, moet gebeuren om de gewenste kwaliteit van de ICT-diensten te kunnen leveren. Ook worden nog enkele andere processen aangestipt. Hoe vervolgens de verantwoordelijkheden voor die processen worden verdeeld en bij wie ze worden belegd is een extra dimensie naast ITIL.

Hardware vervanging: snel en gecontroleerd

De oplostijd bij een hardware storing bestaat meestal uit twee delen: vervangen van de defecte component (hardware) en installatie van programmatuur en/of het terugzetten van data (software). Om de oplostijd te kunnen garanderen zijn standaard hardware garanties vaak niet toereikend. Binnen een bepaalde tijd moet de betreffende defecte component gerepareerd of vervangen zijn. Hoe zorgt u dat dit snel en gecontroleerd (ook qua kosten!) gebeurt? In dit artikel een handreiking daarvoor.

©  Acknowledge