Marketing en verkoop van ICT service

Nieuwe marketing concepten, methoden en technieken

Marketing is in de afgelopen jaren synoniem geworden voor branding, maar de reputatie van het merk brokkelt in hoog tempo af. Dit artikel geeft een overzicht van de ontwikkelingen in de markt in de afgelopen decennia en analyseert de ontwikkeling van klantgedrag. Hoe speelt u met nieuwe marketing concepten, methoden en technieken adequaat in op dit veranderend klantgedrag?

Hoe ICT-bedrijven via ketenintegratie kunnen inspelen op de klantwensen van het MKB

Door de beperkte dienstverlening van ICT bedrijven in de afgelopen jaren heeft het MKB niet het rendement van de ICT gekregen, die het mocht verwachten en werd het MKB zelf vaak opgescheept met integratie problemen. Door ketenintegratie en samenwerking in een 'virtuele ICT-boulevard' kunnen ICT-bedrijven in de toekomst hun klanten goed adviseren en geïntegreerd leveren. In dit artikel een initiatief tot ICT-ketenintegratie.

ICT dienstverlening vandaag

In dit artikel de visie op een businessmodel voor ICT-bedrijven, zodat zij kunnen inspelen op de behoefte van klanten in de 21e eeuw. Belangrijke aspecten zijn het ontwikkelen van koopbare diensten met behulp van leveringsketens, positionering in de markt en het schrappen van veel zichtbare en onzichtbare overhead. Met tevens verwijzingen naar reeds werkende voorbeelden.

Natuurlijk wil het MKB geen ICT

Het MKB wordt vaak betiteld als dom omdat het MKB minder in ICT investeert dan het grootbedrijf. In dit artikel wordt ingegaan op waarin de MKB-er afwijkt van andere bedrijven en onder welke condities het MKB inderdaad de groeimarkt kan worden voor ICT leveranciers in de komende jaren.

Model om uw internetstrategie te bepalen via uw marketingmix

Marketeers hebben doorgaans in de echte wereld een doordachte en creatieve multichannel strategie om hun producten en diensten te profileren. Wat betreft hun internetstrategie echter, laten ze zich vaak beperken door de techniek en kijken niet verder dan hun bedrijfswebsite, wat resulteert in hoge kosten en te weinig rendement. In dit artikel meer over de mogelijkheid gebruik te maken van de channels die internet biedt om doelgroepen gericht te benaderen.

Hoe kom ik op het goede moment bij nieuwe klanten aan tafel

Nu netwerken opdrogen, bestaande klanten minder besteden en mailings, cold calling en beurspresentaties steeds minder goede leads voor nieuwe klanten opleveren, zien veel bedrijven hun business teruglopen of hun verkoopkosten sterk toenemen. Wat is er eigenlijk aan de hand en hoe kunt u uw acquisitie weer succesvol maken?

ICT branche scoort een 6+

Onderzoek heeft uitgewezen dat de ICT-branche nog net een 6+ scoort. Gelukkig waren maar 15% van de respondenten gebruikers. Is de aanbeveling om maar weer een nieuwe hype te creëren de oplossing? In deze column onze visie.

Koopbare diensten ontwikkelen en verkopen aan de kopersmarkt

De kopersmarkt biedt dienstverleners kansen om hun marktaandeel te verhogen en verkoopkosten te reduceren, mits hier adequaat op ingespeeld wordt. In dit artikel meer over het ontwikkelen van koopbare diensten voor de kopersmarkt en het faciliteren van het koopproces, zodat met minder overheadkosten leads voor new business worden gegenereerd.

Hoe slim is uw marketing of verkoop campagne?

Veel bedrijven schakelen vaak een call centre, reclame- of marketingbureau in om campagnes voor nieuwe klanten te ondersteunen. Omdat de praktijk echter leert dat mailings, telemarketing en advertising in de veranderde markt niet meer werken, blijken veel van dit soort campagnes niet het gewenste effect op te leveren. In dit artikel meer over de oorzaken en over de leugens over segmentatie en relevante doelgroepen.

Integratie webseminar en Pull Marketing

Bedrijven staan tegenwoordig vaak voor het dilemma hoe hun verkoopinspanning te verhogen en tegelijk de verkoopkosten te verminderen, om meer concurrend te worden. In dit artikel methoden om dit te realiseren via Pull Marketing en web events.

ICT manager: goeroe, loser of professional

ICT-managers hebben de afgelopen jaren een vrije val doorgemaakt. Van de redder van het bedrijfsrendement zijn ze geworden tot de schuld van ieder bedrijfsprobleem. Dat beide kwalificaties uiteraard onterecht zijn, is duidelijk. In dit artikel meer over wat er mis ging en hoe nu verder.

Met Pull Marketing inspelen op het koopproces van uw klant

Pull Marketing is een methode om tegen lage verkoopkosten via internet goede leads te genereren voor nieuwe klanten. Voorwaarde is dat u B2B uw producten of diensten aanbiedt en dat deze onderscheidend vermogen hebben. De bezoeker wordt bij Pull Marketing ondersteund in zijn gehele koopproces, vanaf de behoeftevorming tot aan het moment dat hij in zijn koopproces zover gevorderd is dat een follow up kansrijk en zinvol is.In dit artikel wordt beschreven hoe dit 'spel' gespeeld wordt.

Software om te verkopen en software om te gebruiken

Onderzoeken tonen steeds meer aan dat standaard software pakketten vaak geen ROI opleveren. Momenteel werken o.a. Linux, Microsoft, SAP en anderen aan de oplossing voor dit probleem (zeggen ze). In dit technische geweld spelen echter de bedrijven die de software daadwerkelijk moeten gebruiken, te vaak geen rol. We voorzien dan ook een andere, stille revolutie waarin de gebruiker weer centraal staat.

Wie wil nog het detacheringsmodel?

De verschuiving van 'verkopersmarkt' naar 'kopersmarkt' betekent het einde voor veel detacheringsbureaus. Bezuinigen rekt alleen de doodsstrijd. Door aanzienlijke veranderingen in het businessmodel, het dienstenportfolio en de marktbenadering is het mogelijk om te overleven.