Beveiliging e-mail en internetverkeer

Juist in barre tijden uw informatievoorziening in topconditie houden!

Nederland is in recessie en dat heeft grote gevolgen voor de inspanningen die bedrijven plegen op gebied van kostenbesparingen. Doordat ICT en met name ICT beveiliging een aanzienlijke kostenpost is, worden er maatregelen genomen om te kosten verder te reduceren en aan de andere kant het niveau van diensten te handhaven. Dit klinkt wellicht tegenstrijdig, maar door ook in economisch moeilijke tijden te blijven investeren in ICT en ICT beveiliging kan men juist de kosten terug dringen. Om die kosten te kunnen aanpakken is het van belang inzicht te hebben in de ontwikkelingen op ICT gebied. Hierbij constateren we een verstrengeling van technische, sociale, economische en zakelijke trends die het gezicht bepalen van de uitdagingen op gebied van ICT en ICT beveiliging.
Kernbegrippen:  kostenbeparing ICT beveiliging

Het veiligheidsrisico van e-mail en Internet wordt steeds groter

Virusschrijvers en andere cybervandalen beleven gouden tijden. De markt voor 'malware' groeit explosief. Ondanks alle informatie en waarschuwingen heeft het probleem cybercrime te weinig urgentie bij consumenten en ondernemingen. Veel mensen ervaren cybercrime als een ‘ver van hun bed’ show, bewust of onbewust. Cybercrime is vaak vrijwel onzichtbaar, maar de effecten zijn enorm. Bewustwording is het sleutelwoord. Praktische adviezen en effectieve beveiligingsmiddelen zijn onderdeel van de oplossing. Voorkom schijnveiligheid door incomplete veiligheidsoplossingen. Implementeer goede oplossingen met heldere richtlijnen voor het personeel.

Steeds meer business via Internet vraagt steeds betere beveiliging

Beveiliging van het gebruik van e-mail en Internet wordt steeds belangrijker. Zijn de kosten ervan puur overhead? Of draagt een gezond e-mailsysteem bij aan het bedrijfsresultaat? Dit artikel beschrijft hoe een goede beveiliging van het e-mail en Internet verkeer bijdraagt aan het resultaat. Ook zonder standaard ROI model kunnen de nodige calculaties worden gemaakt. Goede beveiliging creëert vertrouwen bij medewerkers, klanten en leveranciers. Het is een visitekaartje van het bedrijf, dat kwaliteit en zorgvuldigheid uitstraalt.

Het geheim achter effectieve SPAM bestrijding

Elke onderneming, klein of groot, heeft in toenemende mate te maken met e-mail gevaren. Deze kunnen de bedrijfsvoering ernstig belemmeren. Dit artikel beschrijft een methode om tot schone en veilige e-mail en dito internet te komen. Na uitvoering ervan kunt u, net als “vroeger”, normale e-mail verwachten zonder allerlei “troep”. U hebt de touwtjes weer zelf in handen en u weet bovendien precies wat de kosten zijn.

E-mail archivering

E-mail is voor veel bedrijven van levensbelang. Maar dit communicatiemiddel brengt ook risico's met zich mee. Volgens recente wetgeving moet een bedrijf e-mailgegevens kunnen overleggen bij eventuele gerechtelijke procedures. Als een bedrijf daartoe niet in staat is kan dit grote juridische consequenties hebben. Daarom moeten e-mailgegevens beschikbaar zijn in een bruikbaar en doorzoekbaar formaat. Dit artikel bespreekt de noodzaak van e-mailarchivering en de bijkomende voordelen ervan.

Meerdere vormen voor oplossing van e-mail en Internet beveiliging

Het beveiligen van e-mail en Internet verkeer moet gebeuren tegen de laagst mogelijke kosten. Hoewel bescherming van een e-mailsysteem tegen malware van het allergrootste belang is, wordt dat toch beschouwd als overhead. De beveiliging levert geen bijdrage aan het bedrijfsresultaat. Onvoldoende beveiliging kan afbreuk doen aan het bedrijfsresultaat en de reputatie van de onderneming. Dit artikel belicht de kritische factoren van een beveiligingsoplossing en de drie belangrijkste oplossingsvarianten.

Nieuwe spam middelen: mp3 als aandelenspamtechniek gelanceerd

Uit de MessageLabs rapportage van oktober 2007 blijkt dat spammers nu ook mp3-muziekbestanden gebruiken bij hun aandelenspamtechnieken. Bij de eerste spamactie werden 15 miljoen e-mails verstuurd. Het gebruik van deze mp3-bestanden is erop gericht de berichten langs spamfilters te sluizen en de waarde van aandelen uiteindelijk op misdadige wijze te controleren.

Kwaliteitsverbetering beveiliging e-mail en internet door uitbesteden

Het opstellen van investeringsplannen stelt veel ondernemingen voor lastige keuzes. Het budget voor IT beveiliging is heel moeilijk, omdat dit geld niet rechtstreeks bijdraagt tot het resultaat van de onderneming. Het zijn gewoon kosten. Toch krijgt de IT beveiliging meestal een behoorlijk budget, maar niet genoeg om het gewenste beveiligingsniveau te halen. Dit artikel geeft de oplossing voor een optimale beveiliging die geen investeringen vraagt, zodat de budgetten volledig toegewezen kunnen worden aan de business.

Uw e-mail en internet beveiliging altijd up-to-date

De inspanning om e-mail en internet bedreigingen tegen te houden levert geen bijdrage aan het uiteindelijke bedrijfsresultaat. Ongetwijfeld realiseren ondernemers zich dat ook. Investeren in hardware en software zonder die goed te kunnen onderhouden creëert schijnveiligheid. Een extern beheerde dienst (managed service) kan voor strenge beveiliging van e-mail en internet zorgen en ontlast de ICT medewerkers. Die kunnen hun expertise dan effectiever en nuttiger inzetten bij andere IT zaken.

Beveiliging e-mail en Internet afrekenen per werkplek

Waarom zou een onderneming kiezen voor Security as a Service ( SaaS)? Er zijn legio redenen om een dergelijke dienst in te zetten. Dit artikel belicht een aantal voordelen ten opzichte van een eigen implementatie van beveiliging van e-mail en internet middels software of speciale appliances. Niet investeren en alleen betalen voor het aantal werkplekken is een van die voordelen.

Compleet pakket met e-mail en Internet beveiliging bij uitbesteden

Spammers en virusschrijvers ontwikkelen steeds nieuwe methodes om ontdekking door spamfilters en detectietechnieken te voorkomen. De nieuwste trend is een combinatie van spam en virussen. Zodoende worden de huidige, traditionele anti-spamoplossingen steeds minder effectief, terwijl men juist zo dicht mogelijk bij de 100% pakkans wil komen. In dit artikel een nieuwe benadering om het zakelijke berichtenverkeer beter te beschermen en zo te zorgen dat e-mail haar waarde behoudt als belangrijk zakelijk communicatiemiddel.

E-mail en Internetbeveiliging gratis op proef

U kunt gratis een proef doen met de e-mail en internet beveiliging. Alle e-mail verkeer wordt gecontroleerd op malware, spam en nog veel meer. Zowel van het inkomend als het uitgaand verkeer worden gegevens over spam, virussen en andere ongewenste content verzameld en geanalyseerd. Dit gebeurt zonder menselijke tussenkomst en met gegarandeerde betrouwbaarheid en privacy. U kunt dus al ervaring opdoen in uw eigen dagelijkse praktijk voordat u een definitieve beslissing neemt.