Business Intelligence ondersteuning

Business Intelligence (BI): verzamelen, analyseren en rapporteren

De kern van Business Intelligence is het vinden van informatie uit gegevens. In dit artikel zijn de mogelijke processen van een Business Intelligence (BI) oplossing beschreven. Niet alle aspecten zijn nodig of aanwezig bij iedere implementatie. Dat hangt met name af van de aard van de oplossing (hoeveelheid bronnen, hoeveelheid en aard van de aangeleverde data, complexiteit en modellering van de informatie etc.). Wel komt het altijd op dezelfde principes neer: verzamelen, modelleren, analyseren en presenteren.

Business Intelligence: echt strategische stuurinformatie met System i

In dit artikel worden in het kort de processen verklaard, die bij Business Intelligence (BI) een rol spelen: ETL en rapportage. Verder wordt het begrip datawarehouse behandeld en wordt uitgelegd waarom de IBM System i hier het ideale computersysteem voor is. Het gereedschap voor succesvolle BI op de System i is NGS-IQ en de stappen van een plan van aanpak voor een succesvolle implementatie worden kort benoemd.

Datawarehouse op stabiel platform ondersteunt perfect bij data mining

Met een datawarehouse kunt u analyses en rapportages maken van de gegevens uit uw operationele systemen zonder dat de werking van die systemen wordt beïnvloed. Ook kunt u analyses en uitgebreide doorsnede maken op basis van een enorme hoeveelheid gegevens. Met een voorspellingsmodel kunt u op basis van historische gegevens een goed onderbouwde forecast maken. Het System i platform biedt u een zeer schaalbare en uitermate stabiele situatie voor succesvolle data mining in uw datawarehouse.

Query/400 rapporten simpel converteren naar Business Intelligence

Dit artikel beschrijft hoe men eenvoudig Query/400 queries kan converteren naar een meer flexibele en krachtigere query-omgeving. Het converteren gaat eenvoudig met 1 commando. In de flexibele en krachtige query omgeving van NGS-IQ kan de gebruiker niet alleen gegevens op scherm of papier tonen, maar ook op vele andere wijzen presenteren en rapporteren. Elke query kan in eerste instantie worden hergebruikt en later worden geoptimaliseerd om als input te dienen voor b.v. een Olap tool of dashboard.

Grafische weergave van Business Intelligence informatie met dashboards

Het presenteren van bedrijfsgegevens m.b.v. dashboards heeft als groot voordeel dat de presentatie veel duidelijker wordt door de verscheidenheid aan mogelijkheden en omdat het interactief is. Ook is het eenvoudig om binnen een dashboard te navigeren en kunnen meerdere dashboards, dus ook meerdere presentaties, worden verwerkt in 1 dashboard. Men kan geen verkeerde selecties maken, want deze zijn voorgedefinieerd. Er is dus maar 1 versie van de waarheid.

Functionele kenmerken van de Business Intelligence toolkit

Deze Business Intelligence toolkit voor de System i biedt een goede oplossing voor diverse groepen gebruikers. De toolkit biedt multi-dimensionale functionaliteit, een flexibele en eenvoudige data-omgeving en een centrale beheermogelijkheid met optimale beveiliging op veld- en recordniveau. Er is een naadloze integratie met andere applicaties. De modulaire opbouw garandeert een efficiënt gebruik. De schaalbaarheid biedt continuïteit voor de toekomst en voor het (blijven) voldoen aan veranderende eisen en wensen.

Demo Business Intelligence tool NGS-IQ

U kunt zelf ervaren welke vooruitgang kan worden gerealiseerd met betrekking tot uw management informatie. Overtuigt u van de vele mogelijkheden, die NGS-IQ u biedt. Maak gebruik van één van de demonstraties, die op maat kan worden ingericht voor uw bedrijf, of werk een beperkte periode met een proefopstelling.

Workshop BI: Stuurinformatie verkrijgen in uw eigen situatie

Hoe wordt een Business Intelligence (BI) proces aangepakt, waarop moet worden gelet, welke eisen moeten er worden gesteld? iLane heeft specifiek daarvoor een workshop ontwikkeld die, afhankelijk van de mate van detail, een halve dag tot twee dagen in beslag neemt. Hoofdonderwerpen in de workshop zijn: Introductie tot Business Intelligence, Informatie en analyse behoefte, Functionele eisen.
Kernbegrippen:  Business Intelligence

©  iLane