ASP Dienstverlening

ASP-dienstverlening contractueel goed regelen

Application Service Providing, ook wel Software as a service (SAAS) genoemd, is veelal door de eindgebruiker niet te herkennen als dusdanig. Vaak is niet transparant welke partijen in welke landen betrokken zijn bij het dienstverleningsproces. De gegevens die verstrekt worden door eindgebruikers kunnen de hele wereld over zonder dat er enige waarborg voor geheimhouding is verstrekt door de betrokken partijen. De onderliggende contractenset ontbreekt soms geheel. Vaak is slechts een beperkt aantal schakels afgedekt middels contracten. In dit artikel een overzicht hoe dit aan te pakken.

ASP-dienstverlening: overgeleverd aan de grillen van de keten

Application Service Providing (ASP) is een groeimarkt. In de Verenigde Staten is de groei ruim 25% per jaar. Ook in Europa schrijdt deze vorm van ICT-dienstverlening steeds verder voort. De vraag dringt zich nu op: “Is deze dienst al voldoende robuust om het risico van continuďteit het hoofd te bieden?”. Ondernemen is tenslotte werken in een markt met berekende risico’s. Worden alle risico’s wel voldoende onderkend en afdoende gewogen? De praktijk leert dat er niet veel risico-inventarisaties worden gemaakt aangaande de beschikbaarheid bij deze vorm van dienstverlening.

©  ICT Consultancy Nederland