Interne communicatie bij veranderingen

Maak onderscheid tussen projectcommunicatie en verandercommunicatie

Niet alleen het veranderingstraject zelf is doorgaans complex, ook de communicatie over de verandering is veelomvattend en lastig.
Vanuit de verandering is het gewenst om de mensen die te maken krijgen met de verandering in beweging te krijgen. Deze verandercommunicatie legt de verbinding tussen het project en de organisatie en richt zich via het MT en de leidinggevenden op de medewerkers.

Met dit aanbod implementeert uw organisatie effectiever

De effectiviteit van communicatie bij verandertrajecten hangt van veel factoren af maar is een cruciale factor bij het welslagen ervan.
Deze scan geeft u inzicht in de kwaliteit van uw eigen interne communicatie bij veranderingen.

Grip op ICT implementatie geheel kwijt

Een ICT systeem is sterk in het vastleggen van gegevens. Om grip te krijgen op uw processen kan informatie worden vastgelegd over zaken als: levertijden van inkoopartikelen, doorloop van maakartikelen, capaciteiten van afdelingen, doorlooptijd van facturatie etc. Het systeem kan zelfs bijhouden waar producten zich bevinden, hoeveel beschikbare capaciteit al is ingepland en hoe lang het duurt voordat u voor uw project, product of dienst betaald gaat worden. Dat klinkt goed en essentieel om concrete bedrijfsinformatie boven tafel te krijgen. Als een organisatie dit soort zaken belangrijk vind, dan is het toch ook belangrijk hoe het traject verloopt om dit uiteindelijk tot stand te krijgen? Dus niet alleen de keuze van het ICT pakket heeft aandacht van de directie van het bedrijf nodig. Ook de inrichting van dit pakket, de inrichting van de werkprocessen en de implementatie om hiertoe te komen zijn aspecten die bij de directie behoren te liggen.

Communicatie: de valkuilen

Communiceren kunnen we allemaal. Het is net als voetbal. Iedereen heeft er verstand van. Communiceren is ook heel belangrijk. We doen het altijd en overal. We doen het verbaal en non verbaal. We doen het bewust en onbewust. Maar waarom is het dan toch zo moeilijk? Waarom is er zo vaak sprake van miscommunicatie? Waarom denken we dat veel communiceren synoniem staat voor goed communiceren?
Bedrijven in verandering communiceren veel. Alleen achteraf hoor je helaas nog te vaak, dat ondanks de communicatie men er toch niet in is geslaagd een lans te breken voor de verandering. In dit artikel gaan we in op een aantal valkuilen van communicatie in verandertrajecten.

ICT implementaties denderen als losgeslagen paarden door m`n organisatie

Het aantal succesvol opgeleverde ICT implementaties is niet groot. Slechts 50% van de projecten wordt succesvol opgeleverd (Rekenkamer 2008). Algemeen worden de ICT systemen ondeugdelijk beschouwd en daardoor veel van de doelen niet gehaald. Maar het is wat snel geconcludeerd om het systeem dan af te keuren. Wereldwijd heeft SAP meer dan 3.000 klanten, en Oracle heeft in Nederland al meer dan 500 klanten. Twee wereldwijde partijen die vele ICT systemen hebben ontwikkeld en geďmplementeerd. Deze bedrijven hebben niet zoveel klanten gekregen door zulke slechte systemen te leveren. Wat is de rol van de ontvangende bedrijven geweest tijdens de implementatie van de deze ICT systemen? En hoe gaat men nu nog met deze systemen om?

©  ICenCo