Projectmanagement

Schrappen in uw projecten, maak de juiste keuze!

Wat de reden ook mag zijn, u moet bezuinigen en met minder budget uw project runnen. Oorzaken kunnen zijn: tegenvallende omzetten, projectfinanciering is niet rond of het projectenbudget is naar beneden bijgesteld. U staat voor het dilemma om de juiste keuzes te maken. Wat kunt u doen om het project te laten slagen met minder budget? Waar zijn de echte bezuinigingen te vinden? Laten we eens kijken waar u echt kunt schrappen!

Bezuinigen? Ga projectmatig werken!

Overheden, zowel Rijk, Provincie, waterschappen en Gemeenten, ontkomen de eerste jaren niet aan bezuinigingen. Door de lagere inkomsten zal er in de kosten moeten worden gesneden. Anderzijds ligt er de druk de beleidsdoelstellingen te halen en niet te korten op essentiële uitgaven en nieuw beleid.
Een van de terreinen waar naar kostenverlaging gezocht gaat worden, is de interne organisatie en bezetting. De vraag luidt of het mogelijk is, door werkzaamheden anders te organiseren, de kosten van de overheden naar beneden te brengen. Het antwoord daarop is ja!

Wat is projectmanagement?

In de huidige mondiale economie gaan ontwikkelingen snel. De markt verandert in hoog tempo. Globaal financieel economisch nieuws heeft direct impact op de locale economie. Het is voor bedrijven en organisaties van levensbelang zich op efficiënte en effectieve wijze aan deze ontwikkelingen aan te passen. U herkent ook binnen uw organisatie de noodzaak tot veranderen. Maar hoe voert u de veranderingen in uw organisatie door? Wie moet het proces begeleiden? Gaat u dat zelf doen of iemand die u daarbij helpt?