Shareware is een term die nog altijd vaak terugkomt wanneer het gaat over het downloaden van software. Het betreft een uniek concept dat al decennia geleden werd geïntroduceerd en ook tegenwoordig bijzonder succesvol is. Op deze pagina leggen we meer uit over de exacte betekenis van het begrip en vertellen we over zowel de voordelen als nadelen.

Wat is shareware? Betekenis en verschil met freeware

Wat is shareware?’, is een vraag die nog altijd onder veel mensen leeft. Ondanks de lange geschiedenis van de term, bestaan er nog altijd de nodige misverstanden over. Dit terwijl de betekenis in essentie heel eenvoudig is: het betreft namelijk software products die geheel zonder of met nauwelijks restricties gedownload mogen worden.

Er geldt echter één maar: wanneer een programma bevalt en herhaaldelijk gebruikt wordt, dient de gebruiker dit alsnog aan te schaffen tegen een vooraf bepaalde prijs. Dit is een belangrijk verschil met freeware, dat niet alleen in de beginfase, maar ook daarna ongelimiteerd en volledig gratis gebruikt mag worden.

De restricties die gelden voor shareware komen in verschillende varianten. Sommige applicaties zijn bijvoorbeeld slechts voor beperkte tijd zoals 30 dagen werkzaam. Dit wordt over het algemeen een trial versie genoemd. Andere software is weliswaar ongelimiteerd te gebruiken, maar mist essentiële functionaliteiten totdat de applicatie definitief wordt gekocht.

Download shareware voor 3D printing

Het aanbieden van programma’s als shareware heeft voor producenten verschillende voordelen. Niet alleen wordt er bespaard op verpakkingskosten, maar ook worden nieuwe doelgroepen aangeboord omdat deze het product vrijblijvend kunnen proberen. Bij beëindiging van de trial periode blijken veel gebruikers over te gaan tot aanschaf om het programma te kunnen blijven gebruiken.

Met name shareware op het gebied van 3D printing is in de afgelopen jaren aan een sterke opmars bezig. Zeer geliefd is onder meer het CAD-programma Rhino, dat op de site van de producent als 90-daagse trial versie wordt aangeboden. Voor veel mensen vormt deze gratis kennismaking met de applicatie de eerste aanzet tot het zelf maken van prachtige 3D prints.

Shareware: voorbeeld van ultieme trial software

Natuurlijk is er online nog veel meer van dit soort kosteloze software met restricties te vinden. Wel is het belangrijk hiervoor het juiste downloadplatform te kiezen, zodat de kans op virussen en Trojaanse paarden geminimaliseerd wordt.

Een zeer populaire site op het gebied van shareware is Tucows, waar programma’s overzichtelijk in verschillende categorieën zijn ingedeeld. In één oogopslag kan de gebruiker zien welke applicaties het populairst zijn in elke categorie en wat de precieze restricties zijn. De website wordt door een professioneel team dagelijks geactualiseerd, waardoor van de allernieuwste software regelmatig downloads beschikbaar zijn.